Verslag onderwijsinspectie

De missie van basisschool Kosmos is glashelder: kwaliteitsvol onderwijs aanbieden, waarbij ontdekken, durven en dromen richting geven aan het leerproces van elk kind.

Om dit kwaliteitsvol onderwijs te waarborgen zetten we sterk in op interne kwaliteitszorg. Hierbij onderzoeken wij op regelmatige basis de resultaten van ons onderwijs. Hierdoor kunnen ze snel overgaan tot verbeteracties die de kwaliteit van ons onderwijs versterken.

De Vlaamse onderwijsinspectie onderzoekt om de 6 schooljaren in welke mate de school de eigen kwaliteitszorg organiseert. Daarnaast onderzoeken zij de kwaliteit van verschillende leergebieden.

Via deze pagina kan u rechtstreeks het volledige verslag van de onderwijsinspectie nalezen. We kregen in oktober 2019 een gunstig verslag.