Visie & aanpak

De nieuwe basisschool van Kos en Mos kiest voor traditioneel innovatief onderwijs. Dit betekent dat we 3 kleuterklassen hebben en 6 leerjaren. De juf of meester leert je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt.

Je maakt oefeningen met verlengde instructie van de leerkracht, kiest voor de oefeningen met extra hulpmiddelen of gaat aan de slag met een extra uitdagende opdracht.

Regelmatig verlaat je het traditionele klaslokaal om in een ontdekkingslab oplossingen te zoeken voor een uitdagende opdracht of probleem. Je moet alles wat je in de klas leerde gebruiken om samen met je team te komen tot een oplossing. Je werkt in een flexibele ruimte.

 

We combineren het beste van twee werelden: traditie & innovatie. In een gestructureerde leeromgeving kennis en vaardigheden leren, om ze bij nieuwe problemen te kunnen toepassen.

Je wordt zo klaar gestoomd om oplossingen te vinden voor de uitdagingen van morgen.

uabb-device-desktop
youtube-video-thumbnail

Onze visie

Binnen onze onderwijsaanpak vertrekken we steeds vanuit (een van) de volgende focusbegrippen: ontdekken, durven en dromen.
Klik op de knop om meer te weten te komen.

Ontdekken

Ontdekken

We vertrekken vanuit de grondhouding dat elk kind de wereld in al haar facetten moet ontdekken.

We creëren krachtige leeromgevingen waarbij vele speel- en leerprikkels aanwezig zijn. Elk kind kijkt vanuit een eigen bril naar de wereld.

Er valt heel wat te ontdekken.

Durven

Durven

Iets leren of ontdekken vraagt een gezonde portie lef. We dagen onze kinderen uit om iets nieuw te durven en stellen hoge verwachtingen.

Iets nieuw durven betekent dat je actief iets uitprobeert. Het leven is namelijk aan de durvers. 

Dromen

Dromen

Er bestaat niets zo persoonlijk als een droom. Het is een persoonlijke wens, zonder beperkingen van de realiteit. Het maakt duidelijk wat je echt wilt en wat je toekomstdromen zijn.

Door te luisteren naar de dromen van onze leerlingen, proberen we samen op zoek te gaan naar de acties die nodig zijn om deze dromen waar te maken. 

Schoolgebouw Kosmos

Onze aanpak in het lager onderwijs

Talent

Individuele groei

Je leervooruitgang meet de juf of meester door je te vergelijken met jezelf. Door regelmatig te testen wat je al kan, weet je wat je bijgeleerd hebt en waar je groeikansen liggen.

actief

Actief leren

Je leert actief in onze nieuwe basisschool. Dat betekent dat je regelmatig iets moet doen, bewegen, ontwerpen, bedenken en uitvoeren. Leren met je handen en je hoofd.

dreaming

Inspirerende dromers

Grote dromen verdienen alle kansen. Je maakt kennis met invloedrijke mensen uit het verleden die een grote droom hadden en zo het verschil maakten in de wereld. Wie weet ben jij de volgende die het verschil maakt?

Ontdekkingslab

Flexibel ontdekkingslab

Regelmatig verlaten we het klaslokaal om in gemengde groep uitgedaagd te worden in het flexibele ontdekkingslab. Dit is een ruimte waar je uitdagende opdrachten krijgt, innovatief materiaal aanwezig is en waar jij oplossingen bedenkt voor de problemen van morgen.

startup (2)

Driesporenbeleid

Je beslist zelf of je de reeds aangeboden leerstof alleen de baas kan, graag wat hulpmiddelen gebruikt of samen met de leerkracht werkt. Na de les evalueer je jezelf en ga je in gesprek met de leerkracht. Ging het goed? Wat vond je moeilijk? Kies je volgende keer beter een ander spoor?

chat

Participatie in de gesprekskring

We starten de dag in de gesprekskring. Zo werk je aan sociale vaardigheden, leer je de andere kennen, sta je stil bij wat er in de wereld gebeurt en proberen we dit samen te begrijpen. Het geeft ons ook de tijd om tot rust te komen en ons klaar te maken om iets bij te leren.

 

scientist

Inspirerende wetenschappers & uitvinders

Het zijn wetenschappers en uitvinders die de wereld die wij vandaag kennen mee vorm geven. Je maakt kennis met de spannende verhalen van deze wetenschappers en uitvinders. Wie weet inspireren ze je om later hetzelfde te doen!

uitdaging

Wij vieren successen!

Jouw klasgroep krijgt om de twee of drie weken een uitdagende opdracht. Jullie moeten dus samen op zoek naar oplossingen. We zijn er zeker van dat er heel straffe oplossingen uit de bus komen. We zullen dus ook alle succes vieren!

feedback

Feedbackgesprekken met leerlingen

Iedere maand heeft jouw juf of meester een individueel gesprekje met jou. Wat heb je de afgelopen periode ontdekt? Wat heb je gedurfd of waar hebben wij jou extra uitgedaagd? Waar droom jij nog van of wat zou je nog willen bijleren?

Deze feedback en feedforward vormt de basis van het verdere leerproces.

Onze aanpak in het kleuteronderwijs

exploreren

Exploreren

belevingswereld

Belevingswereld

observeren

Observeren

klasdoorbrekend

Klasdoorbrekend

thema uitstappen

Thema uitstappen

thuis

Zich thuis voelen

Proef de sfeer in deze video's

Beweeg over de afbeelding om de verschillende functies te ontdekken.

Onze leeromgeving
Iconen locaties9

In onze Kosmodroom nodigen we onze kinderen uit om nieuwigheden te ontdekken. Via uitdagende opdrachten komen we tot actief leren.

Iconen locaties4

Wij vieren succes!

Op ons toffe podium stellen leerlingen de resultaten van hun projecten voor aan de school en ouders. 

Daarnaast vieren we ook de jarigen en andere talenten.

Het leven is om te leven én te vieren.

Iconen locaties3

Wij gaan in gesprek!

In de gesprekskring luisteren we naar elkaar en ontdekken we elkaars dromen. We worden ook geïnspireerd door grote dromen van anderen.

Iconen locaties7

Jouw groei meten we door je te vergelijken met jezelf. Wat kan jij al? Wat kan nog beter? 

Iconen locaties6

Actief leren doen we in de klas, maar ook buiten de klasmuren. We trekken geregeld de wereld in om kennis en vaardigheden te ontdekken.

Iconen locaties9

Onze kleuterklassen bevinden zich allemaal naast elkaar. Elke kleuterklas kijkt uit op dezelfde groene speelzone voor de kleuters. Aan de binnenzijde kijken ze allen uit op de beweeghoek. Een zone enkel voor de peuters en kleuters om te klimmen en te bewegen.

Iconen locaties5

Alle klassen van het lager onderwijs bevinden zich op de eerste verdieping. In de open ruimtes zijn er diverse werkplekken waar de leerlingen op eigen niveau en tempo kunnen werken.

Ruimte om te spelen

Onze nieuwe basisschool ligt volledig in het groen. Dit geeft onze leerlingen ruimte om te ademen en te leven. 

Iconen locaties 210

Onze nieuwe basisschool ligt volledig in het groen. Dit geeft onze leerlingen ruimte om te ademen en te leven. 

In deze gang kan je de directeur en het secretariaat vinden.

Kunnen jouw ouders je niet onmiddellijk na de schooluren komen halen? Dan kan je in de opvang blijven.

In de beweeghoek kunnen onze kleuters zich heerlijk uitleven.

De Kosmoswerking in beeld!