Praktische info & downloads

Met velen samenleven vraagt duidelijke afspraken. Het is belangrijk dat iedereen die deel uitmaakt van basisschool Kosmos deze afspraken kent en we deze ook nakomen.

Om deze afspraken helder te maken, verzamelen we enkele belangrijke afspraken op deze pagina. Deze lijst is zeker niet volledig. Het schoolreglement bevat alle richtlijnen.

Deze afspraken zijn ook terug te vinden op de frigofiche. Heeft u nog geen frigofiche? Vraag deze dan aan via de klasleerkracht.

Voorbereidingen schooljaar 2023-2024

Na het afsluiten van een schooljaar, kijken we al graag voorzichtig vooruit.
Via de knoppen kunt u de lijstjes met benodigdheden voor het volgende schooljaar downloaden.

Onze school voorziet al het materiaal dat nodig is om de leerdoelen te bereiken. In het aankooplijstje staan vooral kleinigheden die aanvullend nodig zijn.

Noteer alvast maandag 28 augustus in jullie agenda. Om 16u zijn al onze leerlingen met hun ouders van harte welkom om het eerste infomoment.

Team Kosmos

Ook volgend schooljaar staat team Kosmos klaar om met uw kleine ontdekker of dromer aan de slag te gaan. De klasleerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling van uw kind. Heeft u specifieke zorgvragen? Richt u dan tot het zorgteam van de graad.

TEAM
 • Peuters & eerste kleuterklas: Juf Veerle + Kinderverzorgster Lotte
 • Tweede kleuterklas: Juf Karolien
 • Derde kleuterklas: Juf Anja > vervangen door meester Frederick
 • Zorgteam kleuters: Juf Carla & Juf Fabienne
 • Vrijwilligers: Liliane, Nathalie en Belinda
 • Eerste leerjaar: Juf Cindy
 • Tweede leerjaar: Juf Laura
 • Zorgteam eerste graad: Juf Sara C & Juf Iris
 • Derde leerjaar: Juf Tania
 • Vierde leerjaar: Juf Sara G
 • Zorgteam tweede graad: Juf Petra & Juf Sofie
 • Vijfde leerjaar: Juf Femke
 • Zesde leerjaar: Meester Bas
 • Zorgteam derde graad: Juf Sofie

Het team wordt vervolledigd door de bijzondere leermeesters en het ondersteund personeel.

Wijzigingen schoolreglement

Elk schooljaar krijgt het schoolreglement een update, zodat we voldoen aan eventuele nieuwe wetgeving. Daarnaast zijn er soms aanpassingen nodig om onze werking te versterken en te verbeteren. Het schoolreglement 2023-2024 werd goedgekeurd door onze schoolraad en de Raad van Bestuur.

In vogelvlucht geven we de belangrijkste aanpassingen mee:

 • Vanaf 1 september werken we samen met het Openbaar Leersteuncentrum.
 • Vanaf 1 september nemen we ook de Vlaamse toetsen af. Volgend schooljaar is dit enkel in het 4de leerjaar.
 • Onze opvang is betalend, ook als je hiervan gebruikmaakt tijdens oudercontacten of andere schoolactiviteiten.
 • Afwezigheidsattesten moeten binnen 10 schooldagen na afwezigheid binnengebracht worden. Attesten die later toekomen zijn ongeldig.
 • Tijdens de korte speeltijd is enkel fruit toegelaten.
 • Op vraag van de ouders mag er bij verjaardagen opnieuw getrakteerd worden met natuurcake, cupcakes of iets anders zoet. Een klasgeschenk of fruit kan ook nog altijd. Opgelet! Individuele geschenkjes of traktaties worden niet meegegeven naar huis.
 • De afsprakennota 'efficiënt connecteren' gaat in vanaf 1 september.

Wil je meer weten of het volledig schoolreglement nalezen? Dat kan door op de link rechts in beeld te klikken.

Verjaardagen & tussendoortjes

Is jouw kind jarig en wil je dit in de klas vieren? Dat kan! Hou wel rekening met volgende afspraken:

 • Trakteren met fruit kan altijd.
 • Natuurcake, cupcakes of gezond gebak kan ook.
 • Een klasgeschenk is ook mogelijk (spreek dit af met de leerkracht).
 • Individuele geschenkjes mogen niet. We geven deze ook niet mee naar huis.

Tijdens speeltijden is vanaf volgend schooljaar enkel fruit toegelaten. We houden koeken en andere snacks voor feestelijkheden.

Schoolkalender

Schermafbeelding 2023-07-03 om 09.46.09

Om ouders de kans te geven zich optimaal te organiseren, kan u op onze website de kalender raadplegen. In de kalender zijn alle lesvrije dagen, vakanties én evenementen van volgend schooljaar opgenomen.

Klik hier om rechtstreeks naar de kalender te gaan.

Schooltoeslag

Schooltoeslag groeipakket

Als uw kind al een Groeipakket krijgt en u recht heeft op een schooltoeslag, dan ontvangt u deze automatisch.

Meer info kunt u vinden op de website www.schooltoeslagen.be

Schoolfotograaf

Woensdag 8 mei komt de schoolfotograaf langs.

 • 08u35 - 08u50: Vrijblijvende mogelijkheid voor familiefoto's met kinderen die nog niet naar school gaan.
 • 8u50 - 11u45: Klasfoto's & individuele foto's
 • 12u00 - 12u30: Teamfoto + individuele foto's personeelsleden.

De foto's worden door ons secretariaat verkocht op de volgende momenten:

 • Tijdens het schoolfeest 25 mei
 • Dinsdag 28 mei
 • Vrijdag 31 mei
 • Dinsdag 4 juni
Schermafbeelding 2024-02-05 om 15.07.13