Leerlingenbegeleiding

Kosmos Zorgcontinuüm Kosmos 2023-2024 - zorgteams

Hoe zorgen wij voor uw kind?

Bovenaan in het zorgcontinuüm van zorg staat brede basiszorg. Dit is de zorg die iedere leerkracht biedt aan alle leerlingen om met kwaliteitsonderwijs optimale ontwikkelingskansen na te streven.

De school stimuleert via een krachtige leeromgeving de ontwikkeling van alle leerlingen en probeert problemen te voorkomen. Ze werkt daarbij actief aan het verminderen van risicofactoren en aan het versterken van beschermende factoren.

Passie en engagement

Wie is betrokken met de leerlingenbegeleiding?

Zorgteam | zorg@bs-kosmos.be | 011 82 48 31

Ons zorgteam vormt de brug tussen leerlingen, leerkrachten, ouders, CLB, ondersteuningsteam en externen. Zij volgen de zorg van alle kinderen van de school op, zowel op cognitief vlak als socio-emotioneel. Door te zorgen voor een warm, veilig leef- en leerklimaat, hopen we dat iedereen zich goed en welkom voelt op onze school.

Zorgleerkracht kleuters: Carla Bessemans & Fabienne Geraerts
Zorgleerkrachten eerste graad: Iris Motten (vv. Sara Claesen)
Zorgleerkrachten tweede graad: Petra Olaerts & Sofie Penxten
Zorgleerkrachten derde graad: Sofie Penxten

Heeft u een vraag? Al deze teamleden zijn te bereiken via het algemeen zorgadres zorg@bs-kosmos.be 

Jelle 'D hont is de contactpersoon van het CLB voor onze school. Je kan hem steeds bereiken via Smartschool, via mail jelle.dhont@clbgohasselt.be of telefonisch op het kantoor van het CLB op het telefoonnummer 011 22 17 38.

Om recht te hebben op ondersteuning door het leersteuncentrum, moet de leerling in het bezit zijn van gemotiveerd verslag of verslag. Een aanmelding gebeurt steeds in samenspraak met ouders, leerling, school en CLB. Dit zorgteam maakt in overleg een schets van de juiste noden. Het leersteuncentrum koppelt de juiste ondersteuner op basis van expertise.

Wij werken samen met

https://bs-kosmos.be/wp-content/uploads/2019/01/cropped-gonext_logo.png

Intervisiegroep GO! Next

Alle zorgcoördinatoren van Scholengroep GO! Next hebben systematisch overleg tijdens de zorgintervisie. Hierdoor leren we van elkaar en is er een brede expertise. 

CLB_logo

CLB GO! Next

Jelle 'D hont is de contactpersoon van het CLB voor onze school. Je kan hem steeds bereiken via Smartschool, via mail jelle.dhont@clbgohasselt.be of telefonisch op het kantoor van het CLB op het telefoonnummer 011 22 17 38.

Ondersteuningsnetwerk
Ondersteuningsnetwerk

OONW Limburg

Om recht te hebben op ondersteuning door het ondersteuningsteam, moet de leerling in het bezit zijn van gemotiveerd verslag of verslag. Een aanmelding gebeurt steeds in samenspraak met ouders, leerling, school en CLB. Dit zorgteam maakt in overleg een schets van de juiste noden. Het ondersteuningsteam koppelt de juiste ondersteuner op basis van expertise.