Huiswerk

De bedoeling van huiswerk

Je komt naar school waar je heel wat nieuwe kennis en vaardigheden leert in de klas. Om deze kennis goed te kunnen onthouden en vaardigheden te automatiseren is het ook nodig om thuis regelmatig te herhalen. We geven daarom huiswerk mee.

Elke week ontvang je een weekkalender waarop staat wat we van de leerling verwachten. Zo kun je zelf plannen wanneer je dit huiswerk kan maken of kan oefenen. In de weekkalender noteert de leerkracht op welk moment je het huiswerk moet inleveren of wanneer de toets gepland staat.

Verwachte huiswerktijd

De literatuur vertelt ons dat er zo’n 10 minuten huiswerktijd of leertijd bijkomt per leerjaar. Dat betekent dat de richtlijn voor het maken van huiswerk: 1ste leerjaar > 10 minuten, 2de leerjaar > 20 minuten, ...

Het kan niet de bedoeling zijn dat huiswerk een dagelijkse strijd is. Loop je als ouder vast? Neem dan contact op met de leerkracht, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing en passend huiswerk.

Bijv: Op dinsdag staat "Werkblad 2 afwerken". Dit betekent dat je op dinsdag tijdens de inlooptijd dit moet inleveren in het huiswerkbakje. Je maakt dit werkblad dus in het weekend of op maandagavond. 

Eerste hulp bij huiswerk

Het huiswerk dat uw kind meekrijgt, is steeds uitgelegd in de klas.

Het kan wel eens gebeuren dat uw kind een bepaalde oefening niet (meer) begrijpt. Voor sommige lessen zijn er QR codes te vinden bovenaan het huiswerk of de gegeven les. Deze kunt u op elk moment van de dag bekijken.

Ook via YouTube zijn er soms instructiefilmpjes te vinden. Begrijpt uw kind de oefening nog altijd niet na het bekijken van het filmpje? Schrijf dit even op het huiswerk en de leerkrachten zullen er in de klas nog op terugkomen.

Ziet u bij de controle van het huiswerk nog een fout staan? Geen probleem! Laat deze zeker staan. Op die manier heeft de leerkracht een beeld van wat uw kind al goed kan en waar het nog moeite mee heeft.

Huiswerk

Zo lees je de schoolagenda

In het lager onderwijs krijgt uw kind een weekagenda mee. De weekagenda ziet er ongeveer hetzelfde uit in alle leerjaar.
Hoe ouder uw kind wordt, hoe meer plaats we voorzien om zelf te leren plannen. Toch zijn er enkele principes in elk leerjaar hetzelfde.

Klik op de groene labels in onderstaande agenda om meer uitleg te krijgen.

Agenda website met kleur

Bovenaan kan je aflezen over welke week de agenda gaat.

Per dag noteert de leerkracht welke opdrachten of taakjes klaar moeten zijn. Dit betekent dat de leerling voor deze dag hieraan moet werken.

In de laatste kolom schrijft de leerkracht welke extra materialen uw kind moet meebrengen. 

Daarnaast kan je ook zien of de leerkracht digitale oefeningen heeft klaargezet, die gemaakt moeten worden.

Hier noteert de leerkracht een algemene mededeling. Dit kan de aankondiging van een bepaalde themadag zijn, maar ook een oproep om extra te oefenen voor een bepaalde vaardigheid. 

Hier verwachten we dat de ouder een handtekening plaatst. Zo weet de leerkracht dat de agenda gecontroleerd is. 

Daarnaast verwijzen we ook naar deze informatiepagina over ons huiswerkbeleid. 

Waar is de digitale versie naartoe?

Tot vorig jaar plaatsten onze leerkrachten ook wekelijks dit document op Smartschool. Uit de ouderbevraging bleek dat hier technisch enkele dingen moeilijk liepen. We kiezen ervoor om dit schooljaar te onderzoeken op welke manier we de agenda ook efficiënt digitaal kunnen delen. In tussentijd werken we enkel met de papieren agenda.

Digitale hulpmiddelen

Scoodle Play

Soodle

Via Scoodle zet de leerkracht extra oefeningen voor Rekenen klaar. 

Mijn LeerID

LeerID_campagne1

Binnenkort krijgen alle leerlingen in het lager onderwijs een Vlaams LeerID. Met deze login kun je met 1 gebruikersnaam en 1 wachtwoord tegelijk inloggen op alle platformen die we gebruiken. 

Kabas

Kabas

Via Kabas zet de leerkracht extra oefeningen voor Taal, Spelling en Frans klaar.

Maaltafels.be

Maaltafels

Op DeMaaltafels.be kun je op een eenvoudige manier alle tafels oefenen. 

Smartschool

Digitale vakken

In de digitale vakken binnen Smartschool post de klasleerkracht geregeld vaknieuws. In het vaknieuws kan je het leven in de klas volgen, krijg je heel wat praktische informatie en kan je foto's bekijken.

Onder documenten verzamelen leerkrachten ook documenten die het huiswerk kunnen ondersteunen.