Medicatie

Als uw kind medicatie moet nemen tijdens de schooluren, kan dit enkel als wij een medicatieformulier ontvangen hebben, dat is ondertekend door een arts.

De arts kan dit formulier digitaal invullen en afdrukken.