Oudercontacten

Onze leerkrachten en de ouders vormen een team dat gezamenlijk instaat voor de ontwikkeling van uw kind. Vanuit de school voorzien we het leeraanbod, materialen, de instructies, inoefening en begeleiding. We volgen het leerproces van uw kind op, observeren en evalueren de vorderingen. We sturen bij op basis van onze vaststellingen en uw inbreng.

Ouders zijn voor ons onmisbare partners die thuis het kind ondersteunen en motiveren. Hierbij denken we aan structuur bieden, motiveren om het huiswerk te maken, de agenda opvolgen én communiceren wat u thuis vaststelt. Uw inbreng is van grote waarde om een duidelijk beeld te krijgen van het leerproces.

We vinden het erg belangrijk dat we regelmatig overleggen en zo samen uw kind optimaal begeleiden. Om dit mogelijk te maken voorzien we enkele vaste periodes in onze schoolkalender waarop dit mogelijk is. Bij het ondertekenen van het schoolreglement ging u ook een engagement aan, waardoor we uw aanwezigheid verwachten op deze momenten.

Top view, home and girl with parents, homework and learning with support, care and bonding at desk. Father, mother and daughter with drawing, education and teaching with technology in family house.

Tijdlijn

Eind augustus
2 laatste weken september
11 december > 15 december
18 maart > 22 maart
24 juni > 28 juni
Kom al eens kijken

Kennismaking met het lokaal én praktische info om vlot te starten. 

Startgesprekken

Het kind, de ouder(s) en de leerkracht nemen de tijd om elkaar te leren kennen en afspraken te maken voor de samenwerking.

Oudercontact 1

Rapportbespreking met ouders.

Oudercontact 2

Rapportbespreking met ouders.

Oudercontact 3

Rapportbespreking op vraag van de school of ouder. 

Zo maak je via Smartschool een afspraak met de leerkracht

uabb-device-laptop

Als ouder maak je een afspraak via de module Oudercontact.

 1. Kies in de navigatiebalk bij 'Ga naar' voor 'Oudercontact'.
 2. Klik op 'Afspraak maken, wijzigen of bekijken'.
  Als je eerder nog geen afspraken maakte voor een online oudercontact, zie je deze knop niet.
 3. Kies voor 'Een afspraak maken'.
 4. Kies de gewenste datum en de leerkracht bij wie je een afspraak wilt maken.
 5. Klik op het gewenste tijdstip om een afspraak te maken.
 6. Bevestig je afspraak.

Je ontvangt automatisch een bericht met daarin alle details van je afspraak ter bevestiging.

Soorten gesprekken

Startgesprekken

Om optimaal samen te werken als leraar en ouders, moeten we elkaar kennen. Samen met uw kind nemen we individueel de tijd om dit mogelijk te maken.

Opgelet! Het is voor ons erg belangrijk dat u samen met uw kind naar deze afspraak komt en dat de ouders die het ouderlijk gezag uitvoeren samen aanwezig zijn. 

Oudercontacten

Bespreking én toelichting van het rapport

 • Wat stellen we vast?
 • Talenten
 • Moeilijkheden
 • Mogelijkheden
 • ...

Zorggesprekken

Gesprekken met betrekking tot verhoogde zorg.

 • Klasleerkracht
 • Zorgleerkracht
 • Gesprekken Leersteun
 • Gesprekken CLB
 • ...

Losse gesprekken

Spreek ons aan de poort, of tijdens de inlooptijd ook gerust aan voor een informele babbel. 

U kan ons ook altijd een berichtje sturen via Smartschool als u een extra gesprek wenst (met de leerkracht, directie of iemand anders).