Kosmos stelt zich voor op de Inspiratiedag Krachtig basisonderwijs

Wat zijn we trots dat we door de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! gevraagd werden om te spreken op de Inspiratiedag Krachtig Basisonderwijs, georganiseerd door de Vlaamse Onderwijsraad. Op deze dag hebben onze directeur en juf Cindy de kans gekregen om de specifieke werking van onze school te presenteren en anderen te inspireren met onze benadering van krachtig basisonderwijs, geworteld in positieve psychologie.

Tijdens de Inspiratiedag hebben we de schijnwerpers gericht op de kracht van positieve psychologie in het onderwijs. Wij geloven sterk in het cultiveren van een positieve leeromgeving, waarin elke leerling wordt aangemoedigd om zijn of haar unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We omarmen diversiteit als een kracht en streven ernaar om een omgeving te creëren waarin alle kinderen zich geaccepteerd, gewaardeerd, uitgedaagd en geïnspireerd voelen.

Een essentieel onderdeel van onze benadering is onze traditioneel-innovatieve aanpak. We erkennen dat het onderwijs voortdurend evolueert, net zoals de wereld om ons heen. Daarom combineren we traditionele onderwijsmethoden met innovatieve pedagogische benaderingen en moderne technologieën om ons onderwijs af te stemmen op de behoeften van leerlingen en de eisen van de hedendaagse maatschappij.

Tijdens onze presentatie hebben onze directeur en juf Cindy onze unieke aanpak toegelicht. Ze deelden succesverhalen en praktische voorbeelden die laten zien hoe onze school gedijt binnen het kader van positieve psychologie en diversiteit als kracht omarmt.

We zijn dankbaar voor de gelegenheid om onze ervaringen te delen en anderen te inspireren op het gebied van krachtig basisonderwijs. Samen bouwen we aan een toekomst waarin elk kind de kans krijgt om te bloeien en te groeien.

Lees meer over deze inspiratiedag op de website van de Vlaamse Onderwijsraad.