Tijdens de COVID-19 crisis is het moeilijk om externen te ontvangen op onze school voor info & inschrijvingen. Om jullie toch de kans te geven om info te verkrijgen en uw kinderen in te schrijven, volgen wij tijdens de crisis volgend stappenplan:

1. Informeer

Je kan kennis maken met onze werking door: De visie op de website te lezen.

of een afspraak te maken voor een rondleiding.

2. Gesprek

Als u kiest voor de visie van basisschool Kosmos, stuurt u een e-mail naar directie@bs-kosmos.be of neemt u telefonisch.

Via een (video)gesprek maken we kennis met u en uw kind(eren). Na dit gesprek ontvangt u een link om uw kind in te schrijven. 

3. Digitaal inschrijven

U ontvangt een e-mail met een link om digitaal in te schrijven. Vul per kind het formulier volledig in.

Via het formulier kan u ook een kopie van het paspoort uploaden. Wij vullen op deze manier de inschrijfformulieren voor u in. Heeft u vragen? Aarzel dan niet om ze te stellen.

4. Ondertekenen

U ontvangt de ingevulde inschrijvingsformulieren via e-mail. Kijk alle gegevens aandachtig na en bezorg ons de ondertekende exemplaren via e-mail of de post. 

De inschrijving is definitief nadat de ondertekende documenten in ons bezit zijn. 

Inschrijven

Inschrijven in basisschool kan tijdens de inschrijfmomenten in de zomer, of na afspraak tijdens het schooljaar. Een afspraak maken kan via het telefoonnummer 011 82 48 31 of via directie@bs-kosmos.be. We nemen graag onze tijd om kennis te maken.

Kleuters

Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de datum dat zij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.

Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum.

 • herfstvakantie
 • kerstvakantie
 • 1 februari
 • krokus
 • paasvakantie
 • Hemelvaart

Kleuters vanaf 3 jaar mogen het hele jaar door ingeschreven worden.

Bereken zelf de instapdatum via deze link 

Lager onderwijs

Deze kinderen kunnen het hele jaar door ingeschreven worden.

Tijdens de grote vakantie is de school open op de momenten die je lager op deze pagina kan vinden. Je maakt best wel een afspraak via e-mail directie@bs-kosmos.be of via 011 82 48 31.

Nieuwe inschrijvingen verlopen in onze school volgens het inschrijvingsdecreet!

Inschrijven

Voor de inschrijving breng je mee:

 • Kids-ID (of eventueel een ISI-kaart of geboorteakte) rijksregisternummer
 • Laatste 3 schoolrapporten
 • in geval van co-ouderschap, gegevens van beide ouders

Wanneer

Schrijf je kind in:

 • Als het voor het eerst naar school gaat
 • Als het van school verandert

Wacht niet te lang om je kind in te schrijven in een kleuterschool, zeker als het in november of december geboren is. Informeer het best al een eerste keer bij een school als je kind 9 of 10 maanden oud is.

Als je kind in dezelfde school blijft, moet je het niet elk schooljaar opnieuw inschrijven.

Maar opgelet: als je kind overgaat van de kleuterklas naar de lagere school moeten we nog enkele formulieren in orde maken. Deze formulieren krijgt u mee op het einde van het schooljaar.

Inschrijfperiodes

Je kind inschrijven kan in het schooljaar vóór het naar (een nieuwe) school gaat.

Startdatum voor onze school: vanaf 1 maart!

Doe je aanvraag via directie@bs-kosmos.be en we maken een afspraak om de inschrijving in orde te maken.

Veranderen

Als je kind al ingeschreven is, dan kan je nog veranderen van school. Natuurlijk wel op voorwaarde dat er plaats is in de andere school. Veranderen kan op elk moment van het schooljaar. Vertel aan de nieuwe school dat je kind al eerder ingeschreven was. De nieuwe school brengt de oude school op de hoogte van de schoolverandering.