Inschrijven

Inschrijven tijdens de Coronacrisis

Tijdens de COVID-19 crisis is het moeilijk om externen te ontvangen op onze school voor info & inschrijvingen. Om jullie toch de kans te geven om info te verkrijgen en uw kinderen in te schrijven, volgen wij tijdens de crisis volgend stappenplan:

1. Informeer

Je kan kennis maken met onze werking en visie door onze website te raadplegen of een afspraak te maken voor een rondleiding.

2. Gesprek

Als u wilt kiezen voor de visie van basisschool Kosmos, stuurt u een e-mail naar directie@bs-kosmos.be of neemt u telefonisch contact op. 

3. Digitaal inschrijven

Bezorg ons via het digitaal inschrijfformulier de gegevens van uw kind. U kan ook een foto van het paspoort uploaden.

4. Ondertekenen

U ontvangt de inschrijfformulieren via e-mail. Onderteken deze documenten (digitaal) en bezorg ze ons. De inschrijving is pas definitief nadat u hiervan een melding ontvangt. 

Meer info over inschrijvingen

Inschrijven in basisschool kan tijdens de inschrijfmomenten in de zomer, of na afspraak tijdens het schooljaar. Een afspraak maken kan via het telefoonnummer 011 82 48 31 of via directie@bs-kosmos.be. We nemen graag onze tijd om kennis te maken.

Digitaal infomoment

Wil u kennismaken met onze werking en leermethode? Neem dan deel aan ons online infomoment. 

Startdatum inschrijvingen

U kan het hele jaar door inschrijven voor het huidige schooljaar. Voor het volgende schooljaar starten we vanaf 1 maart met inschrijven.

Jouw kleuter inschrijven?

Kleuters mogen starten in het kleuteronderwijs vanaf de datum dat zij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken. 

Tussen jonger dan 3 jaar worden starten op de instapdag:

  • Na de herfstvakantie
  • Na de kerstvakantie
  • Op 1 februari
  • Na de krokusvakantie
  • Na de paasvakantie
  • Na het hemelvaartweekend

Kleuters ouder dan 3 jaar kunnen het hele jaar door starten. Bereken zelf de instapdatum van uw kleuter via deze link.

Inschrijven voor het lager onderwijs

Deze kinderen kunnen het hele jaar door ingeschreven worden, na een kennismakingsgesprek.

Tijdens de grote vakantie is de school open op de momenten die je lager op deze pagina kan vinden. Je maakt best wel een afspraak via e-mail directie@bs-kosmos.be of via 011 82 48 31.

Nieuwe inschrijvingen verlopen in onze school volgens het inschrijvingsdecreet!

Benodigde documenten

Voor de inschrijving hebben we het volgende nodig:

  • Bewijs van rijksregisternummer via het kids-ID (of eventueel een ISO-kaart of geboorteakte) 
  • Laatste 3 schoolrapporten indien beschikbaar.
  • In geval van co-ouderschap, de gegevens én toestemming tot inschrijving van beide ouders.

Leerjaren

Peuterklas (Instapklas) 2018
Eerste kleuterklas | Zonklas 2017
Tweede kleuterklas 2016
Derde kleuterklas 2015
Eerste leerjaar 2014
Tweede leerjaar 2013
Derde leerjaar 2012
Vierde leerjaar 2011
Vijfde leerjaar 2010
Zesde leerjaar 2009
Inschrijven