Participatie

Onderwijs maken we samen. Op deze pagina ontdek je op welke manieren er gedroomd en samengewerkt wordt.

De schoolraad

Onze schoolraad is een groep geëngageerde ouders, personeelsleden en vertegenwoordigers uit de omgeving van de school, die samen met de directie richting geven aan het schoolbeleid.
De huidige schoolraad koos als missie de favoriete leergemeenschap vorm te geven, waarbij onze school een plaats wil zijn waar lerenden thuiskomen. Talenten uit de brede leefomgeving worden gespot en binnengehaald of verbonden aan de school. Zo bouwt onze schoolraad een talentenbrug tussen de omgeving (bedrijven, verenigingen, organisaties) en de leerlingen van onze school.
Daarnaast is onze schoolraad de plaats om te dromen, te brainstormen en te pingpongen over wat er leeft in de school, de maatschappij en wat we hierin als school te doen hebben of kunnen betekenen.

Wie zit er in de schoolraad?

Volgende drie ouders zetelen in de schoolraad:

 • Cindy Berden
 • Daisy van Dorland
 • Kris Ketelslegers 

De volgende collega's maken deel uit van de schoolraad:

 • Sara Claesen
 • Tania Mothet
 • Anja Gelders

Volgende gecoöpteerde leden maken deel uit van de schoolraad:

 • Katrien Vaes
 • Guy Vandebeek

Aanwezig met raadgevende stem: Robbie Courtois

Tijdlijn

2021-03-01
2022-06-01
2024-11-01
Start Schoolraad

Installatie van de verkozen schoolraad voor een periode van 2021-2025.

Actieve schoolraad

De schoolraad komt ongeveer 4x per jaar samen om te werken aan de doelstelling zoals omschreven op deze pagina.

Verkiezing nieuwe schoolraad

Verkiezing voor de samenstelling van de schoolraad voor de periode 2025-2029.

Leerlingenparticipatie

Om ons onderwijs optimaal af te stemmen op wat leerlingen nodig hebben, voeren de klasleerkrachten systematisch feedbackgesprekken met leerlingen. Zo kunnen leerlingen meegeven wat hen verder kan helpen in hun leerproces en vertellen wat er speelt.
Daarnaast gebruiken we de gesprekskring om geregeld ideeën van leerlingen te verzamelen.

Ouderparticipatie

Ouders zijn voor ons een onmisbare partner in het leerproces van onze kinderen. We nodigen ouders uit om mee te denken en te bouwen aan onze school. Dit kan op verschillende manieren:
 • wees aanwezig op het jaarlijks startgesprek ouder - leerling - leraar
 • kom naar de oudercontacten
 • neem deel aan de klasinfomomenten waarin we ouders meenemen in de specifieke werking van dit leerjaar. Het is een ideaal moment om extra uitleg te vragen, tips te krijgen én ons feedback te geven.
 • voor evenementen of uitstappen zoeken we geregeld helpende handen. Hiervoor doen we steeds een oproep via Smartschool.

Zie je als ouder opportuniteiten voor de school? Aarzel dan niet om deze met ons te delen.

Wij willen feedback!

We want your feedback