Kwaliteitszorg

De missie van basisschool Kosmos is glashelder: kwaliteitsvol onderwijs aanbieden, waarbij ontdekken, durven en dromen richting geven aan het leerproces van elk kind.

Om dit kwaliteitsvol onderwijs te waarborgen zetten we sterk in op interne kwaliteitszorg. Hierbij onderzoeken wij op regelmatige basis de resultaten van ons onderwijs. Hierdoor kunnen ze snel overgaan tot verbeteracties die de kwaliteit van ons onderwijs versterken.

De Vlaamse onderwijsinspectie onderzoekt om de 6 schooljaren in welke mate de school de eigen kwaliteitszorg organiseert. Daarnaast onderzoeken zij de kwaliteit van verschillende leergebieden.

Via onderstaande link kan u rechtstreeks het volledige verslag van de onderwijsinspectie nalezen. We kregen in oktober 2019 een gunstig verslag.

Doorlichtingsverslag

❤️🌎 Groot hart voor elk kindVeel passie en engagementAuthentieke opdrachtenDaadkrachtigLeerplezierPositieve (speel)leeromgevingBetekenisvol en activerend lerenPositief leer- en leefklimaatGezellige lokalen, aula, sterrenwandRespect en waardering...21ste eeuwse vaardigheden🌎 ❤️

Omdat "succes vieren" één van onze pijlers is, zetten we graag enkele woorden uit het verslag in de kijker waar we zeer trots op zijn. Lees het volledige verslag om een correct en helder beeld te krijgen van onze werking.

Feedback aanpak coronacrisis

De huidige coronacrisis heeft ons allen voor enorme uitdagingen geplaatst. Plots was er dat onzichtbaar virus, plots moest alles wat we zo gewoon zijn anders. Op een zeer korte tijd werden we met ons allen gedwongen om voor oplossingen te zoeken. We zijn ongelooflijk trots op de betrokkenheid, het engagement en de creativiteit van ons […]
Lees meer

Verslag onderwijsinspectie

De missie van basisschool Kosmos is glashelder: kwaliteitsvol onderwijs aanbieden, waarbij ontdekken, durven en dromen richting geven aan het leerproces van elk kind. Om dit kwaliteitsvol onderwijs te waarborgen zetten we sterk in op interne kwaliteitszorg. Hierbij onderzoeken wij op regelmatige basis de resultaten van ons onderwijs. Hierdoor kunnen ze snel overgaan tot verbeteracties die […]
Lees meer