Oproep kandidaten schoolraad

Een school van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap wordt bestuurd door de Raad van Bestuur van de Scholengroep, de scholengroep, de plaatselijke directie én een plaatselijke schoolraad.

De schoolraad is een adviserend orgaan waarin 3 ouders, 2 personeelsleden én 2 gecoöpteerde leden uit de socio-economische sector zetelen. De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar via verkiezingen.

Per schooljaar komt de schoolraad ongeveer 4 keer samen (fysiek en/of digitaal). Tijdens de vergaderingen kan de schoolraad advies geven over de werking van de school, de organisatie, samenwerkingsverbanden e.d.

Wil jij mee jouw schouders zetten onder het mooie verhaal van basisschool Kosmos? Stel je dan snel kandidaat!

  • Ouders en personeelsleden kunnen zich kandidaat stellen bij de directie. U ontvangt dan een formulier om in te vullen. Indienen tegen ten laatste 31 oktober!
  • We zoeken ook 2 personen uit socio-economische sectoren in Zonhoven om met ons mee te denken. Heeft u interesse? Laat dit dan weten via directie@bs-kosmos.be (ten laatste 1 februari.)

Meer informatie over de werking van de schoolraad en het verloop van de verkiezingen kan u vinden op de pagina van de schoolraad.