Schoolraad

Wat doet de schoolraad?

De Kosmos schoolraad
Onze schoolraad is een groep geëngageerde ouders, personeelsleden en vertegenwoordigers uit de omgeving van de school, die samen met de directie richting geven aan het schoolbeleid.
De huidige schoolraad koos als missie de favoriete leergemeenschap vorm te geven, waarbij onze school een plaats wil zijn waar lerenden thuiskomen. Talenten uit de brede leefomgeving worden gespot en binnengehaald of verbonden aan de school. Zo bouwt onze schoolraad een talentenbrug tussen de omgeving (bedrijven, verenigingen, organisaties) en de leerlingen van onze school.
Daarnaast is onze schoolraad de plaats om te dromen, te brainstormen en te pingpongen over wat er leeft in de school, de maatschappij en wat we hierin als school te doen hebben of kunnen betekenen.

Wie zit er in de schoolraad?

Volgende drie ouders zetelen in de schoolraad:

  • Cindy Berden
  • Daisy van Dorland
  • Els Houben

De volgende collega's maken deel uit van de schoolraad:

  • Sara Claesen
  • Tania Mothet
  • Anja Gelders

Volgende gecoöpteerde leden maken deel uit van de schoolraad:

  • Katrien Vaes
  • Guy Vandebeek

Aanwezig met raadgevende stem: Robbie Courtois