Feedback aanpak coronacrisis

De huidige coronacrisis heeft ons allen voor enorme uitdagingen geplaatst. Plots was er dat onzichtbaar virus, plots moest alles wat we zo gewoon zijn anders. Op een zeer korte tijd werden we met ons allen gedwongen om voor oplossingen te zoeken. We zijn ongelooflijk trots op de betrokkenheid, het engagement en de creativiteit van ons lerarenteam, onze leerlingen én onze ouders.

Maar de crisis is nog niet voorbij en we willen graag leren uit het verleden. Aan het einde van het schooljaar stuurden we een bevraging naar alle ouders om onze aanpak van de coronacrisis te evalueren. Hoe hebben jullie onze aanpak ervaren? Waren jullie het eens met beslissingen die we (soms op zeer korte tijd) moesten nemen? Wat had je graag anders gezien? Hoe verliep de communicatie? Wat deden we goed en waar kiezen we in de toekomst beter een andere oplossing?

Na de vele inspanningen is jullie waardering via deze feedback een mooi schouderklopje voor team Kosmos, waarvoor dank. Jullie kunnen de resultaten nalezen in onderstaande infographic. Wij werken verder aan de opstart van het schooljaar, rekening houdend met de nieuwe draaiboeken en jullie feedback! Samen gaan we voor een veilig schooljaar!