De ontdekkers, durvers en dromers van basisschool Kosmos wensen u en uw familie enthousiaste feesten!
Enthousiasme ontstaat als de motivatie, het welbevinden én de maatschappelijke meerwaarde goed zitten.

Dit enthousiasme herken je in de glimlach en de fonkelende ogen van een kind.
Het is daar waar je de echte dromen vindt.

Laten we in 2020 samen durven dromen.

Warme groeten, Team Kosmos