Vriendenkring basisschool Kosmos vzw

Tekst uit de statuten

Vriendenkring_Kosmos_rechthoek_Vriendenkring

Doelstelling 1

Is jouw kind jarig en wil je dit in de klas vieren? Dat kan! Hou wel rekening met volgende afspraken:

  • Trakteren met fruit kan altijd.
  • Natuurcake, cupcakes of gezond gebak kan ook.
  • Een klasgeschenk is ook mogelijk (spreek dit af met de leerkracht).
  • Individuele geschenkjes mogen niet. We geven deze ook niet mee naar huis.

Tijdens speeltijden is vanaf volgend schooljaar enkel fruit toegelaten. We houden koeken en andere snacks voor feestelijkheden.

Doelstelling 2

Om ouders de kans te geven zich optimaal te organiseren, kan u op onze website de kalender raadplegen. In de kalender zijn alle lesvrije dagen, vakanties én evenementen van volgend schooljaar opgenomen.

Klik hier om rechtstreeks naar de kalender te gaan.

Doelstelling 3

Als uw kind al een Groeipakket krijgt en u recht heeft op een schooltoeslag, dan ontvangt u deze automatisch.

Meer info kunt u vinden op de website www.schooltoeslagen.be