Voorbereidingen schooljaar 2023-2024

Na het afsluiten van een schooljaar, kijken we al graag voorzichtig vooruit. Op deze pagina kan u heel wat praktische info vinden voor de start van het nieuwe schooljaar. Noteer alvast maandag 28 augustus in jullie agenda. Om 16u zijn al onze leerlingen met hun ouders van harte welkom om het eerste infomoment.

Kom al eens kijken

Benodigdheden schooljaar 2023-2024

Via de knoppen kunt u de lijstjes met benodigdheden voor het volgende schooljaar downloaden. Onze school voorziet al het materiaal dat nodig is om de leerdoelen te bereiken. In het aankooplijstje staan vooral kleinigheden die aanvullend nodig zijn.

Team Kosmos

Ook volgend schooljaar staat team Kosmos klaar om met uw kleine ontdekker of dromer aan de slag te gaan. De klasleerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling van uw kind. Heeft u specifieke zorgvragen? Richt u dan tot het zorgteam van de graad.

TEAM
 • Peuters & eerste kleuterklas: Juf Veerle + Kinderverzorgster Lotte
 • Tweede kleuterklas: Juf Karolien
 • Derde kleuterklas: Juf Anja
 • Zorgteam kleuters: Juf Carla & Juf Fabienne
 • Vrijwilligers: Liliane, Nathalie en Belinda
 • Eerste leerjaar: Juf Cindy
 • Tweede leerjaar: Juf Laura
 • Zorgteam eerste graad: Juf Sara C & Juf Iris
 • Derde leerjaar: Juf Tania
 • Vierde leerjaar: Juf Sara G
 • Zorgteam tweede graad: Juf Petra & Juf Sofie
 • Vijfde leerjaar: Juf Femke
 • Zesde leerjaar: Meester Bas
 • Zorgteam derde graad: Juf Sofie

Het team wordt vervolledigd door de bijzondere leermeesters en het ondersteund personeel.

Wijzigingen schoolreglement

Elk schooljaar krijgt het schoolreglement een update, zodat we voldoen aan eventuele nieuwe wetgeving. Daarnaast zijn er soms aanpassingen nodig om onze werking te versterken en te verbeteren. Het schoolreglement 2023-2024 werd goedgekeurd door onze schoolraad en de Raad van Bestuur.

In vogelvlucht geven we de belangrijkste aanpassingen mee:

 • Vanaf 1 september werken we samen met het Openbaar Leersteuncentrum.
 • Vanaf 1 september nemen we ook de Vlaamse toetsen af. Volgend schooljaar is dit enkel in het 4de leerjaar.
 • Onze opvang is betalend, ook als je hiervan gebruikmaakt tijdens oudercontacten of andere schoolactiviteiten.
 • Afwezigheidsattesten moeten binnen 10 schooldagen na afwezigheid binnengebracht worden. Attesten die later toekomen zijn ongeldig.
 • In het lager onderwijs is er tijdens de korte speeltijd enkel fruit toegelaten.
 • Op vraag van de ouders mag er bij verjaardagen opnieuw getrakteerd worden met natuurcake, cupcakes of iets anders zoet. Een klasgeschenk of fruit kan ook nog altijd. Opgelet! Individuele geschenkjes of traktaties worden niet meegegeven naar huis.
 • De afsprakennota 'efficiënt connecteren' gaat in vanaf 1 september.

Wil je meer weten of het volledig schoolreglement nalezen? Dat kan door op de link rechts in beeld te klikken.

Aftellen naar de eerste schooldag

Day
Hour
Minute
Second

Schooltoeslag

Als uw kind al een Groeipakket krijgt en u recht heeft op een schooltoeslag, dan ontvangt u deze automatisch.

Meer info kunt u vinden op de website www.schooltoeslagen.be

Schoolkalender

Om ouders de kans te geven zich optimaal te organiseren, kan u op onze website de kalender raadplegen. In de kalender zijn alle lesvrije dagen, vakanties én evenementen van volgend schooljaar opgenomen.

Klik hier om rechtstreeks naar de kalender te gaan.