Corona-aanpak

Het coronavirus zorgt voor heel wat uitdagingen. Ook in onze school zijn er aanpassingen nodig om de veiligheid van uw kind en al onze personeelsleden te waarborgen. We vinden het zeer belangrijk dat de schoolse ontwikkeling van uw kind zo vlot mogelijk blijft lopen.

Op deze pagina verzamelen we de belangrijkste informatie.
Vindt u niet wat u zoekt? Stel u vraag dan aan de directie.

Zorg goed voor uzelf en elkaar.
Team Kosmos

Wanneer blijft uw kind zeker thuis en contacteer je de directie? (011 82 48 31)

Bespreek dit met de behandelende arts of CLB-arts. Overleg dit steeds met de directeur.

Uw kind heeft plots klachten die behoren tot één of meer van deze groepen:

  • Koorts (38,0°C en hoger)
  • Hoesten of problemen met ademhalen
  • Verkoudheid* en andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust.
  • Niet meer goed kunnen ruiken of proeven.

*Verkoudheid = snot in/uit de neus, eventueel met niezen of kuchje. 

Bekijk de beslissingsboom voor leerlingen

Contacten met gezinsleden (kinderen en volwassenen) zijn altijd nauwe contacten.

Contacten met andere volwassenen en met kinderen vanaf 12 jaar (of vanaf het secundair onderwijs) zijn nauwe contacten, als er langer dan 15 minuten contact was op minder dan 1,5 m zonder mondmasker (op mond en neus!) of bij knuffelen, kussen, handen schudden, ...

Contacten met kinderen jonger dan 12 jaar (of in de langere school) zijn geen nauwe contacten.

Welke maatregelen gelden op dit moment?

children

Wie mag er naar school? UPDATE 30/08

Op dit moment mogen alle leerlingen elke dag naar school.
Uitgezonderd leerlingen die symptomen hebben. Gebruik deze link om te bekijken of jouw kind naar school mag.

test-results

Op reis uit een rode zone? Respecteer de regels! UPDATE 30/08

Komt u terug uit een rode zone? Respecteer dan de regels die gelden.
>>> Niet gevaccineerden (kinderen) moeten in quarantaine tot ze een negatief testresultaat kunnen voorleggen. 
Lees de regels na op deze website. https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

mask

Mondmaskers voor volwassenen

  • De leerlingen moeten geen mondmasker dragen.
  • Personeelsleden dragen een mondmasker als ze geen 1,5 meter afstand kunnen houden van andere volwassenen.
  • Bezoekers/ouders dragen altijd een mondmasker. 
bus

Schoolbussen rijden. UPDATE 30/08

De schoolbussen rijden terug normaal. Ouders dragen altijd een mondmasker wanneer ze hun kind afzetten of afhalen aan de bushalte. De busbegeleider en buschauffeur dragen altijd een mondmasker.

family

Aanwezigheid ouders in de school beperken.

De aanwezigheid van ouders in de school moeten we beperken. Gebruik de bel aan de brievenbus of aan de voordeur. Ouders van kleuters zetten hun kind af aan de buitendeur van de kleuterklas, zoals gebruikelijk. Ouders van het lager onderwijs zetten hun kinderen af aan de poort.

Uitstappen

Uitstappen

Uitstappen kunnen weer, volgens de regels die gelden in de maatschappij. 

home

Voor-en naschoolse opvang

De voor-en naschoolse opvang is geopend. Ouders blijven buiten en dragen steeds een mondmasker bij het brengen en afhalen van de kinderen.

instructor

Enkel essentiële derden toegelaten

Enkel essentiële derden (ondersteuners, logopedisten, ...) zijn enkel toegelaten in onze school, indien zij hun aanwezigheid registreren via deze link. 

Met wie werken we samen?

Onze school staat gelukkig niet alleen in deze crisis. We werken samen met volgende partners en organisaties om de crisis aan te pakken:

Scholengroep GO! Next

Beleidsondersteuning, veiligheid, distributie veiligheidsmateriaal (alcoholgels, maskers, schermen), preventiedienst en zoveel meer... 

GO! Next CLB Hasselt

Het CLB contacteert de gezinnen en leerlingen voor contacttracing, opvolging quarantaines en bij positieve gevallen.

Gemeente Zonhoven

Lokaal bestuur - crisiscel op gemeentelijk niveau. 
Overleg over bijkomende maatregelen indien nodig. 

Begeleidingsdienst GO!

De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! zorgt voor een inhoudelijke ondersteuning in de klas.