Corona-aanpak

Het coronavirus zorgt voor heel wat uitdagingen. Ook in onze school zijn er aanpassingen nodig om de veiligheid van uw kind en al onze personeelsleden te waarborgen. We vinden het zeer belangrijk dat de schoolse ontwikkeling van uw kind zo vlot mogelijk blijft lopen.

Op deze pagina verzamelen we de belangrijkste informatie.
Vindt u niet wat u zoekt? Stel u vraag dan aan de directie.

Zorg goed voor uzelf en elkaar.
Team Kosmos

Onze school bevindt zich vanaf maandag 26 oktober in code oranje. Verder op de pagina kan u lezen wat dit betekent voor onze werking.

Wanneer blijft uw kind zeker thuis en contacteer je de directie? (011 82 48 31)

Bespreek dit met de behandelende arts of CLB-arts. Overleg dit steeds met de directeur.

Uw kind heeft plots klachten die behoren tot één of meer van deze groepen:

  • Koorts (38,0°C en hoger)
  • Hoesten of problemen met ademhalen
  • Verkoudheid* en andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust.
  • Niet meer goed kunnen ruiken of proeven.

*Verkoudheid = snot in/uit de neus, eventueel met niezen of kuchje. 

Contacten met gezinsleden (kinderen en volwassenen) zijn altijd nauwe contacten.

Contacten met andere volwassenen en met kinderen vanaf 12 jaar (of vanaf het secundair onderwijs) zijn nauwe contacten, als er langer dan 15 minuten contact was op minder dan 1,5 m zonder mondmasker (op mond en neus!) of bij knuffelen, kussen, handen schudden, ...

Contacten met kinderen jonger dan 12 jaar (of in de langere school) zijn geen nauwe contacten.

Welke maatregelen gelden op dit moment?

leaf-fall

Verlenging herfstvakantie >> UPDATE 01/11

In opdracht van Ben Weyts - Vlaams minister van Onderwijs, wordt de herfstvakantie verlengd tot en met vrijdag 12 november. Leerlingen mogen pas terug naar school op maandag 16 november. Er is geen opvang in onze school. Contacteer het Alvermanneke als je toch opvang nodig hebt.

children

Wie mag er naar school?

Op dit moment mogen alle leerlingen elke dag naar school. 
Uitzondering voor leerlingen met symptomen, na contact met een positief geteste persoon. 

family

Ouders niet toegelaten

Ouders mogen de school niet betreden zonder toestemming. Gebruik de bel aan de brievenbus of aan de voordeur. Ouders van kleuters zetten hun kind af aan de buitendeur van de kleuterklas, zoals gebruikelijk.

Uitstappen

Uitstappen

Alle uitstappen worden geannuleerd. De leerlingen blijven maximaal in de school.
Uitzonderlijk worden enkel leeractiviteiten op wandelafstand van de school toegelaten, als het contact met anderen vermeden kan worden. 

bus

Schoolbus

De schoolbus rijdt op dit moment zoals gewoonlijk.
Buschauffeur, busbegeleiders en ouders die hun kinderen afzetten aan de bus dragen mondmaskers

mask

Mondmaskers verplicht voor volwassenen

Alle volwassenen die het schoolterrein betreden, dragen een mondmasker
Enkel als de veilige afstand gegarandeerd is (1,5m) mag het mondmasker tijdelijk af. 

home

Voor-en naschoolse opvang

De voor-en naschoolse opvang is geopend. Ouders blijven buiten en dragen steeds een mondmasker bij het brengen en afhalen van de kinderen.
Er is geen opvang op 9, 10, 12 en 13 november in onze school.

job-interview

Alle vergaderingen digitaal

Alle gesprekken met ouders of externen verlopen digitaal of telefonisch. 

Met wie werken we samen?

Onze school staat gelukkig niet alleen in deze crisis. We werken samen met volgende partners en organisaties om de crisis aan te pakken:

Scholengroep GO! Next

Beleidsondersteuning, veiligheid, distributie veiligheidsmateriaal (alcoholgels, maskers, schermen), preventiedienst en zoveel meer... 

GO! Next CLB Hasselt

Het CLB contacteert de gezinnen en leerlingen voor contacttracing, opvolging quarantaines en bij positieve gevallen.

Gemeente Zonhoven

Lokaal bestuur - crisiscel op gemeentelijk niveau. 
Overleg over bijkomende maatregelen indien nodig. 

Begeleidingsdienst GO!

De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! zorgt voor een inhoudelijke ondersteuning in de klas.