Verhuur infrastructuur

Lokalen huren?

Als scholengroep zien we het belang van een dubbele bezetting van onze infrastructuur. Onze lokalen gebruiken we enerzijds voor schoolactiviteiten en verhuren we anderzijds aan verenigingen buiten de schooluren en tijdens vakantieperiodes.

Opgelet!

De verantwoordelijke van het organisme, toegelaten om de lokalen van het Gemeenschapsonderwijs ingebruik te nemen, dient het bedrag van de verschuldigde premies, minstens 15 dagen voor de datum van de ingebruikname, rechtstreeks te storen op rekening nr. 091-0035530-57 van Ethias Hasselt.

Een kopie van het betalingsbewijs wordt steeds verzonden naar administratie@bs-kosmos.be en directie@bs-kosmos.be

Anderzijds dienen de verwachte inlichtingen voor de ingebruiksname meegedeeld te worden aan Ethias door middel van een antwoordbrief.