Info voor ouders

Praktische afspraken

Met velen samenleven vraagt duidelijke afspraken. Het is belangrijk dat iedereen die deel uitmaakt van basisschool Kosmos deze afspraken kent en we deze ook nakomen.

Om deze afspraken helder te maken, verzamelen we enkele belangrijke afspraken op deze pagina.

Deze lijst is zeker niet volledig. Het schoolreglement bevat alle richtlijnen.

 

Deze afspraken zijn ook terug te vinden op de frigofiche. Heeft u nog geen frigofiche? Vraag deze dan aan via de klasleerkracht.

80895549_2986754084690611_6625660681045671936_o

Brengen & afhalen - UPDATE!

Hoe wettig ik de afwezigheid van mijn kind? - UPDATE

Bij afwezigheid vragen wij om dit 's morgens te melden. Dit kan gemakkelijk via de Smartschoolapp door een bericht te verzenden naar de klasleerkracht. De eerst volgende dag dat uw kind terug naar school komt, wettigt u de afwezigheid door een afwezigheidsattest binnen te brengen. Een afwezigheid wettigt u met onderstaande attesten.

Wat zijn de lancering en de landing?- UPDATE

De juiste data van de lanceringen en landingen kan u steeds terugvinden op de pagina van de schoolkalender. 

 

Leren op school & thuis, hoe kan u als ouder helpen? UPDATE

Uw kind komt naar school om te leren. Het leerproces stopt niet als uw kind thuis komt. Ook (plus)ouders spelen een belangrijke rol in het leerproces van de kinderen. Hoe kan u helpen?

elk eten of koeken mag ik meegeven aan mijn kind?

We promoten een gezonde levenshouding. Gezonde voeding is hierbij belangrijk. Volgende afspraken maken duidelijk hoe we hieraan proberen te werken:

 

Verjaardagen - Update

Naast de algemene afspraken die je in het schoolreglement kan nalezen, is het zeker goed om te weten dat...

Hoe communiceer ik via Smartschool?

Om een snelle communicatie mogelijk te maken, kiezen we om te communiceren via Smartschool. Dit betekent dat we zo weinig mogelijk met 'briefjes in de boekentas' werken. Binnen Smartschool werken we met nieuwsitems, berichten én een digitaal vak. We leggen jullie graag uit hoe we deze gebruiken tijdens het infomoment.

Je kan Smartschool gratis gebruiken op een computer via bs-kosmos.smartschool.be of via een gratis app op een tablet of smartphone. Een gebruikersnaam en wachtwoord krijg je van de klasleerkracht.

U ontvangt van de directeur uw login.

Indien u niet over een smartphone bezit of u geen directe toegang heeft tot het internet, gelieve dit te melden aan de klasleerkracht. In ons schoolgebouw voorzien we drie computers die de ouders kunnen gebruiken om Smartschool te raadplegen. We zorgen ervoor dat de communicatie dan ook tot bij u geraakt. 

Kosmos extra's

Busvervoer

Busvervoer

Maken jouw kinderen gebruik van het busvervoer? Dan kan u donderdagavond terecht bij om dit in orde te maken. U tekent hier ook het busreglement.

thuis

Voor- en naschoolse opvang

Wil je gebruik maken van onze voor- en naschoolse opvang? Dat kan. De opvang opent iedere morgen om 7u00 en sluit om 18u00. Inschrijven doe je door het inschrijfdocument in te vullen. Dit kan je afhalen in de opvang.

 

Eetmoment

Eetmoment